فشارسنج

فشار خون بالا باعث بروز مشکلات زیادی مانند بیماری های قلبی،سکته ی مغزی،نارسایی کلیه و … می باشد.افراد زیادی به فشار  خون بالا مبتلا بوده و کنترل فشار خون امری ضروری می باشد.کنترل فشارخون برای پیشگیری از بیماری های مختلف بسیار مهم بوده و قابل اهمیت می باشد.برای کنرل نوسانات فشار خون و بالا و پایین شدن آن میتوان از دستگاه های فشار سنج استفاده نمود.

انواع دستگاه فشار خون

کارکرد و کاربرد همه ی فشارسنج ها یکی می باشد.اما در بین همه ی فشار سنج ها انواع مختلفی وجود داشته که کاربردهای مفیدی دارند.

  • دستگاه فشار خون جیوه ای
  • فشار سنج عقربه ای
  • فشار سنج دیجیتالی

فشارسنج بازویی

فشارسنج های بازوی یکی از انواع فشارسنج ها بوده و که در انواع مختلفی قابل ارائه و استفاده هستند.فشارسنج های بازویی به نسبت فشارسنج های دیگر دارای دقت اندازه گیری بیشتری می باشند.

برای استفاده از فشارسنج بازویی کافیست آستین خود را بالا داده و کاف را بر روی آرنج خود ببندید.و با استفاده از فشارسنج،فشار خون خود را اندازه گیری نمایید.

نکات مهم در استفاده از فشارسنج

فشارسنج های بازویی برای قرار گرفتن در روی بازو طراحی شده است و برای اندازه گیری فشار خون حتما باید با سحط پوست به طور مستقیم در تماس بوده و هیچ مانعی بین آن نباشد.برای دریافت نتیجه ی دقیق تر از فشارسنج توجه داشته باشید که فعالیت فیزیکی سنگین نداشته باشید،غذای سنگی نخورده باشید تا با رعایت این نکات بتوایند نتیجه ی فشار خون خود را صورت دقیق به دست آورید.خرید دستگاه فشار خون معتبر و استاندارد نیز میتوانید به نتیجه ی تست فشارخون شما تاثیر بسیاری بگذارد.

فشارسنج