هیچ محصولی یافت نشد.

ساپورت طبی چیست؟

ساپورت های طبی به عنوان یک کاور و پوشش محکم بر روی عضو آسیب دیده ی بدن قرار میگرد و به عنوان محافظ عمل میکند.ساپورت های طبی بیشتر از جنس کتان بوده و کاربرد های بسیاری دارند.ساپورت های طبی قدرت کشندگی متفاوتی دارند.و در بعضی از این محصولات از مواد محکمی به عنوان آتل استفاده می شود.

کاربرد ساپورت طبی

ساپورت های طبی کاربرد های بسیار زیاد . متنوعی داشته و نوع آن ها با توجه به آسیب وارد شده بر عضو بدن مورد انتخاب و استفاده قرار میگیرد.ساپورت های طبی با ایجاد فشار بر روی عضو های آسیب دیده به بهبود آن عضو کمک میکنند.این ساپورت ها برای بهبود و محافظت از غدد لنفاوی،رفع سلولیت و نگهداری اعضاء موردنظر پس از شکستگی  و عمل جراحی به همراه دستگاهه ای فیزیوتراپی و تجهیزات توانبخشی مورد استفاده قرار میگیرند.این محصولات دارای مدل های معمولی،گرمایشی و سرمایشی هستند که با توجه به نوع آسیب مورد استفاده قرار میگیرند.

ساپورت های طبی در بین ورزشکاران نیز استفاده ی بسیاری دارد.این محصول باعث می شود اندام های مختلف ورزشکاران را در برابر آسیب های مختلف محافظت نماید.

انواع ساپورت طبی

ساپورت های طبی در مدل های مختلفی موجود می باشند که برای نیازها و آسیب های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند.

ساپورت طبی سر و گردن:ساپورت های طبی گردن برای افرادی که مشکل گردن دارند کمک میکند.

ساپورت طبی دست و شانه:این نوع از ساپورت ها برای افرادی که از ناحیه ی دست و شنه دچار مشکل شده اند کاربرد بسیاری دارد. 

شکم بند طبی: شکم بندهای طبی برای مراقبت از شکم استفاده شده و برای افراد باردار بسیار مناسب می باشد.

کمربند طبی: کمربندهای طبی برای ستون فقرات در مدل های مختلف تولید می‌شوند.

ساپورت طبی پا و مچ  پا:ساپورت های طبی مچ و پا برای افرادی که از ناحیه ی مچ آسیب دیده اند بسیار مناسب می باشد.

زانوبند طبی: زانو یک یاز مهم ترین عضوهای بدن می باشد.این زانوبنداین قسمت از بدن را در برابر آسیب ها حفظ می نماید.

آتل آماده:ساپورت های آماده به نام آتل برای مورد هایی که دچار شکستگی شده اند مناسب می باشد. 

 قیمت ساپورت طبی

نوع محصول مورد استفاده با توجه به جنس مواد استفاده شده در ساپورت ها و با توجه به اینکه مربوط به کدام قسمت از بدن بوده و با مدل محصول بر قیمت ساپورت های طبی تاثیرگذار می باشد.

قیمت ساپورت های طبی چقدر است؟

باتوجه به مدل ساپورت قیمت آن ها متفاوت می باشد.

ساپورت های طبی چند نوع می باشند؟

ساپورت های زانوبند_شکم بند_زانوبند_دست و مچ_پا

کاربرد ساپورت های طبی چیست؟

این محصول عضو های مختلف بدن را در برابر آسیب محافظت می نماید.